GroupLoader?クラス

  • 画像のURLをpushしていくと、BitmapData?の入った配列で返してくれるクラス

コード

次のようなコードで、画像のURLをpushしていくと、BitmapData?の入った配列が帰ってきます。

function test():void{
	var gl:GroupLoader= new GroupLoader();
	gl.addLoad("test1.jpg");
	gl.addLoad("test2.jpg");
	gl.addLoad("test3.jpg");
	gl.addLoad("test4.jpg");
	gl.addEventListener(ProgressEvent.PROGRESS, loadingPhoto);
	gl.addEventListener(Event.INIT, loadedPhoto);
	gl.start();
}
function loadingPhoto(e:ProgressEvent):void {
	trace(Math.floor((e.bytesLoaded / e.bytesTotal) * 100));
}
function loadedPhoto(e:Event):void {
	var gl:GroupLoader = e.target as GroupLoader;
	gl.removeEventListener(ProgressEvent.PROGRESS, loadingPhoto);
	gl.removeEventListener(Event.INIT, loadedPhoto);
	
	//gl.data
	//にBitmapDataの入った配列。
}